Kategori Venner


Venner

Hva kan du gjøre som foreldre til et barn som synes det er vanskelig å få venner

En av våre viktigste bekymringer som foreldre er at barna våre oppnår positive forhold til sine jevnaldrende, integrerer seg og fungerer ordentlig i en gruppe og at de litt etter litt oppdager hva det vil si å ha en venn. Men det er noen barn som har vanskelig for å få venner. Hvordan kan foreldre hjelpe dem å lære å sosialisere seg og bygge relasjoner mellom likeverdige?
Les Mer